Torslanda Entrepenad Logo

En komplett partner inom mark och anläggning

Hög effektivitet och noggrann projektplanering

Torslanda Entreprenad är en komplett aktör när det gäller markarbeten i Storgöteborg med kranskommuner. Vi utför allt från schakt- och VA-arbeten till planering och färdigställande. Vi tar även ansvar för skötseln under garantitiden.

Hög effektivitet och noggrann projektplanering innebär konkurrenskraftiga projekt, stabila relationer och tydligt ansvar. Vi är stolta över att vara ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

  • Mark och anläggning

    Mark- och anläggningsavdelningen tar hand om de större projekten.

    Vi har lång erfarenhet av såväl infrastrukturprojekt som komplexa bostadsprojekt där vi hanterar allt från projektering till färdigställande och skötsel under garantitiden.

  • Service och underhåll

    Vi utför servicearbeten samt mark- och VA-arbeten åt kommuner, fastighetsbolag och byggföretag.

    Oavsett om det gäller dränering av innergårdar, reparation av lekplatser, ombyggnad av parkeringsplatser eller andra service- och underhållsuppdrag är Torslanda Entreprenad en partner med stor kunskap och högt förtroende

Projekt

Spana in några av våra pågående och utförda projekt!

Glöstorpsskolan

Tingshuset

SGS Sandarna

Kontaktuppgifter

Richard Nemcik

Arbetschef - Mark & anläggning

0722 47 29 25

Richard@teab.se

Alexander Rex

Arbetschef - Service & Underhåll

0703 05 28 24

Alexander@teab.se

Algot Andreasson

Kalkylchef - Kalkyl

0735 16 13 91

Algot@teab.se