Glöstorpsskolan

Pågående | 01/08/2020 -

Full fart inför skolstart

Den gamla skolan har rivits och ersatts med en ny.

Torslanda Entreprenad anlägger nytt yttre VA med ett enormt rörmagasin, granitmurar, trappor, bullerplank och plantering.