Tingshuset

Pågående | 01/10/2020 -

Exploatering i Mölndal

I område omkring Astra Zeneca i Mölndal ska ett nytt centrum för läkemedelsindustrin växa fram.

För Mölndals stad anlägger Torslanda Entreprenad två nya gator samt en ny busshållplats. Gatorna förses med spill- dag- och vattenledningar, el, opto fjärrkyla och fjärrvärme. Utöver det utförs markförstärkning på lokalgatorna med KC-pelare.