SGS Sandarna

Pågående | 01/09/2019 -

Nya stundentbostäder i Majorna

Torslanda Entreprenad utför markarbetena för uppförandet av ca 300 nya studentbostäder fördelat på 6 huskroppar.

Ca 20 000 m³ fastkubik berg, VA, murar, finplanering, plantering och utmanande fyllningar mellan hus och berg är några av momenten i detta projekt.