En stark värdegrund ger trygghet i en föränderlig värld

2 oktober, 2018Aktuellt

Trygghet är en känsla som kommer inifrån, genom att vara grundad i aktiva värderingar. Här berättar Gunnar Jonsson, delägare och vd på Torslanda Entreprenad, om hur företagets värdegrund arbetats fram och vad den innebär för det dagliga arbetet.

Berätta om era värdeord och vad de står för?

­– Vi har tre värdeord som vi alla förhåller oss till och som fungerar som en guide och ett stöd för oss i mötet med kunder och kollegor.

TRYGGHET
Torslanda Entreprenad ska uppfattas som ett välkänt och stabilt företag i Göteborgsregionen. Torslanda Entreprenad arbetar långsiktigt för en hållbar miljö, nöjda kunder, sund ekonomi och medarbetare med rätt attityd som trivs och mår bra.

KOMPETENS
Torslanda Entreprenad arbetar alltid med god affärsmoral och för maximal kundnytta. Vi kan jobbet, kommunicerar alltid med kunden och håller vad vi lovar. Detta avspeglar sig dagligen i vår verksamhet.

GEMENSKAP
Torslanda Entreprenad erbjuder en tolerant och välkomnande arbetsmiljö som låter alla medarbetare synas, känna trivsel och arbetsglädje. Vi identifierar och synliggör våra talanger och ger dem möjlighet att utvecklas inom koncernen.

Hur kom det sig att ni tog fram den här värdegrunden?

– Vi kände att vi var otydliga i vår kommunikation, det blev luddigt när vi skulle förklara det vi i grunden alla uppfattar som sunt förnuft. Hösten 2017 gjorde vi en total genomlysning av företaget ihop med en extern konsult och det väckte en del insikter även när det gällde värdegrunden.

Hur gick ni tillväga rent praktiskt?

– Vi gjorde ett arbete i ledningsgruppen, då vi formulerade de tre värdeorden Trygghet, Kompetens och Gemenskap. Därefter har vi beskrivit vad varje ord står för och nu kan vi på ett mer konkret sätt säga vad Torslanda Entreprenad representerar.

På vilket sätt använder ni er av värdegrunden i vardagen?

–  Den är alltid närvarande, som en guide i vardagens alla vägval och beslut. Kunderna märker det förhoppningsvis i ett professionellt och vänligt bemötande och att kvaliteten på våra projekt motsvarar deras förväntningar, säger Gunnar och fortsätter.

– Värdegrunden är en ledstjärna i det dagliga arbetet och hjälper oss att göra rätt, även när det ibland är stressigt eller komplext. Vi kan ställa frågor till oss själva, som exempelvis ”kan jag hålla det här löftet?” Om svaret är ja är vi på rätt väg. Ett annat praktiskt exempel är att vi tar väl hand om nya medarbetare, där de som har varit med ett tag hjälper de nya med frågor och att hitta rätt i en ny miljö. Allt det här bidrar till en känsla av trygghet och är värdefullt i det dagliga arbetslivet, avslutar Gunnar Jonsson.