Heta arbeten i Energihamnen

23 oktober, 2018Aktuellt

pd-20188250.jpg

Just nu sker en rad invallningar i Energihamnen, enligt nya miljökrav och med hög säkerhetsklassning. Beställare är Inter Terminals.

Daniel Lundgren är arbetsledare på de två första etapperna, Skarvik 3 och D-gruppen. Arbetena innebär bland annat två cisterninvallningar för ett så kallat 15min läckage från ledningar och pumpar. Invallningen består av prefabricerade betongmurar i form av L-stödmurar.

– Miljön är väldigt speciell att arbeta i. Det är full drift på anläggningen och cisternerna innehåller petroleumprodukter. Här inne är det arbete med stor försiktighet som gäller, berättar Daniel.

Energihamnen klassas som ett nationellt säkerhetsobjekt som bevakas dygnet runt. Alla arbeten som Torslanda Entreprenad utför med invallningen anses vara ”heta arbeten”, oavsett om grävningen sker för hand eller med maskiner.

– Det är naturligtvis en otroligt hög brandsäkerhet i allt vi gör. Hittills har det gått enligt plan, tidplanen är i fas och första etappen är klar. Etapp två beräknas vara klart i november, avslutar Daniel med tillförsikt.