HSB Brf Rosendahl

30 maj, 2016Aktuellt

Kvarnbyterrassen ska totalt exploateras med ca 450 lgh.
HSB kommer att exploatera ca 200 av dessa lgh, fördelat på två Bostadsrättsföreningar, Brf Rosendahl resp Brf Mariedahl. NCC exploaterar resterande bostäder i området. Denna förfrågan avser HSB:s första projekt i området – Brf Rosendahl

Brf Rosendahl består av två punkthus i souterräng, totalt 80 lgh. P-platser för bilar anordnas i separat garage som ej ingår i denna entreprenad.

Gemensamma funktioner såsom takterrasser, gemensamhetslokal och tvättstuga kommer att anordnas i husen.

Objektet är beläget vid Kvarnbygatan 31 och Samuel Norbergsgatan 9, gatuadresser inom området är ännu inte helt fastställda.

Beställare är Skanska Sverige AB

Arbetschef är Stefan Jyrmark.
Platschef är Tobias Hellsborn.