Jaguar & Landrover, Eklanda

25 september, 2017Aktuellt

Hösten 2017 slår Hedin Bil upp portarna till en helt ny anläggning för Jaguar och Landrover.

Torslanda Entreprenad utför markarbeten och i dagsläget är det finplanering som pågår. Allt VA (dagvatten, spillvatten inklusive en oljeavskiljare, dränering och vatten) är lagt, fundament för grindar är gjutna, staketet är på plats och asfaltsgruset är lagt.

– Just nu läggs gräsarmering, plattrader, det schaktas för planteringar och görs i ordning gräsytor, berättar Louise Johansson, platschef.

Snart är det dags för grundläggning av fundament för flaggstänger och senare blir det grindmontage, plantering, läggning av en speciell grusblandning framför entrén samt läggning av toppasfalten.

– Tidigare har vi schaktat ut för hela byggnaden på 1700 kvadratmeter, schaktet var 3 meter djupt i ren lera och innefattade spont och pålning, fortsätter Louise och avslutar:

– Det är ett speciellt projekt på så sätt att kunden har en detaljerad manual för hur deras anläggningar ska utformas, 338 sidor på engelska.