Karriär

Ansök till ett framtidsyrke!

Anläggningsmarknaden i Västsverige kommer att vara het under många år framöver. Att arbeta inom mark- och anläggning innebär att vara med och bygga och utveckla vårt gemensamma samhälle. Det är ett viktigt arbete, och det kommer att behövas många nya krafter inom området för att klara de framtida utmaningarna. Ett arbete inom mark- och anläggning är ett framtidsval med stora möjligheter både till professionell utveckling och individuell tillfredsställelse.

Torslanda Entreprenad erbjuder alla medarbetare möjlighet att påverka och ha inflytande i såväl det dagliga arbetet som företagets mer långsiktiga utveckling.  Vårt kontor är en modern arbetsplats och vi arbetar systematiskt med kompetensutveckling.

Gullringsbo-koncernen, som Torslanda Entreprenad är en del av,  har varit framgångsrik och har kombinerat tillväxt och lönsamhet.
Underliggande värderingar, som entreprenörskap och affärsmannaskap, har varit drivkrafter bakom framgången. Koncernen har som mål att fortsätta tillväxten. Detta kommer att kräva ett väl utvecklat ledarskap samt smart samverkan inom koncernen.

I det syftet driver koncernen ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till nuvarande och blivande ledare i åldersspannet ~ 30-45 år, inom koncernen. Koncernen arbetar med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som leverantör och partner.
I en dialog mellan Gullringsbo och Handelshögskolan har programmet skräddarsytts för att möta de behov som finns.

Programmet omfattar bland annat strategigenomförande, affärsmodeller, verksamhetsstyrning samt ledarskap och kommunikation i växande verksamheter. Dessutom skall programmet ge deltagarna insikter i företagskultur, varumärkesutveckling,  etik och innovation.

Ansök direkt här!