Koncerngemensamt samarbete i Brodalen – nytt kontorshotell växer fram

24 september, 2019Aktuellt

Brodalen-1200x545.jpg

I Brodalen i Partille kommun håller ett helt nytt företagshotell på att ta form. Det är Svenska Hus som utvecklar fastigheten medan TEAB, som underentreprenör till MVB, utför markarbetena. Wangeskog Hyrcenter förser teamen med arbetsredskap och maskiner. Ännu ett fint exempel på ett gemensamt projekt i Gullringsbokoncernen.

Rickard Nemcik är arbetschef och planerar projektet tillsammans med sitt team av anläggare och i det här fallet inhyrda maskinister. Vi fick en livlig berättelse om hur det går till på en intensiv byggarbetsplats mitt i verkligheten.

Hur löper arbetet i Brodalen?

– Vårt arbete startade runt påsk och en bit in på semesterngick vi med dubbla maskiner. Vi har grundlagt för byggnaden med lättfyllnad för att minimera sättningar samt anlagt VA och dagvattensystem på tomten.

Just nu är det full fart med hallbyggaren, så vi håller oss undan för att etablera i slutet av oktober och färdigställa våra arbeten med ytskikt. Det finns ett gott engagemang och samförstånd mellan alla parter. Jag tycker jobbet har rullat på fint och vi håller budget, säger Richard nöjt.

Vad har utmärkt det här projektet så här långt?

– Många av våra övriga projekt sker i tätbebyggda områden med berg, skog, asfalt, trafik och föroreningar, så det var en fröjd att för omväxlingens skull få sätta skopan i en i princip helt tom och öppen åker!

Vad gillar du mest med ditt jobb?

– Känslan när vi alla tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål! Då uppstår ett härligt flow och vi kan lösa i princip allt som kommer i vår väg. Jag gillar att vara en i teamet av medarbetare, underentreprenörer, leverantörer, beställare, byggledare och konsulter. Mötet med människor, helt enkelt, avslutar Richard.