Korsåslidens provisoriska förskola

9 mars, 2017AktuelltProjects

Torslanda Entreprenad har gjort grundläggning av moduler med inkoppling av VA till en provisorisk förskola.

Även projekterat om skolgården för att anpassa skolgården till verksamhetens behov.

Entreprenaden startades 2016-05-16 och avslutades 2016-10-14