Mäktig start på Adventsvägen i Kortedala

14 mars, 2018Aktuellt

wide2-1200x455.jpg

Mark- och anläggningsarbetena på Adventsvägen i Kortedala pågår som bäst och är ett av de större projekten för Torslanda Entreprenad just nu. Det är tre punkthus på vardera nio våningar, ett stort P-garage och en gång- och cykelbana genom hela området som nu ska byggas.

Arbetena omfattar också sprängning på ca 10 000 m³ berg, en större sanering, grundläggning av byggnaderna, samt finplanering. Richard Nemcik är platschef på Adventsvägen och ger oss en inblick i arbetet:

– Sprängningar i tättbebyggda områden är alltid en utmaning. P-garaget var det första som skulle byggas, och det låg tidsmässigt väldigt tight inpå vår sprängning. Det visade sig att ca 70% av allt berg låg just där vi skulle vara färdiga först, berättar Richard.

Sprängaren mannade upp bra, kämpade på och lyckades lossa berget snabbt och smidigt. Samtidigt pågick sanering och schakt för övriga hus.

– För att hinna köra bort allt berg fick vi forcera med tre stora grävmaskiner som bara öste berg. Under mellandagarna hade vi en topp på 14 lastbilar på samma gång och körde iväg runt 140 lass om dagen. Vi kunde till slut påbörja grundläggningen av garaget nästan en vecka tidigare, vilket var väldigt trevligt, fortsätter Richard nöjt.

Hur har jobbet gått?

– Vi är fortfarande i ett ganska tidigt skede, men det flyter på fint och det ser ljust ut. I slutet av 2019 ska arbetena vara klara, säger Richard.

Hinner du med något mer projekt utöver Adventsvägen?

– Vi har precis startat ett koncerngemensamt projekt. Det är en lokal i Partille som Svenska hus ska bygga om för sin nya hyresgäst Postnord. I princip står MVB för det invändiga och vi det utvändiga, dessutom ligger Wangeskog nästgårds, avslutar Richard.