Morängatan, Bagaregården

27 maj, 2016Aktuellt

Under 2017 ska ett passivhus med nya hyreslägenheter stå klart i Bagaregården, i närheten av naturområdet runt Delsjön. Området anlades i huvudsak på 1940-talet och har mycket av sin ursprungliga karaktär kvar. Svenska hus är byggherre för de 37 lägenheterna varav sex stycken blir anpassade för boende med särskilda behov. Torslanda Entreprenad utför kompletta mark- och grundläggningsarbeten inklusive finplanering.

–  Grundläggningen görs med borrade stålpålar och utförs som en underentreprenad till oss. När det är lite speciella förutsättningar så passar vår gedigna erfarenhet av olika typer av grundläggningar speciellt bra, berättar Stefan Jyrmark som är arbetschef på avdelningen Mark och Anläggning hos Torslanda Entreprenad.

Uppdraget är ett av flera exempel på samverkan inom Gullringsbo-koncernen. Svenska Hus uppför fastigheten, MVB Astor Bygg bygger, Torslanda Entreprenad utför markarbetena och Wangeskog bidrar med uthyrning av maskiner, bodar och annat runt omkring projektplatsen.
– Det är extra roligt att jobba ihop med kollegor med olika kompetensområden, och veta att vi alla tillhör samma koncern, avslutar Stefan.