Nya studentbostäder i Sandarna

24 september, 2019Aktuellt

Brodils.jpg

Göteborg är en populär studieort och behovet av bostäder till unga och studerande är fortsatt stort. På Torslanda Entreprenad är vi särskilt stolta över att så påtagligt få vara med och skapa rum för framtiden, både bildligt och bokstavligt.
Vi fick en pratstund med Calle Gustafsson som tillsammans med Anton Jonsson leder arbetet på plats i Sandarna Majorna.

Vad är det TEAB gör för arbeten i Sandarna?
– Det är sex hus med runt 320 studentlägenheter samt en förskola som ska byggas och våra arbeten omfattar sprängning av berg, sanering, grundläggning av byggnaderna samt därefter finplanering. Vi arbetar på uppdrag av Skanska Sverige AB med SGS Studentbostäder som slutbeställare.

Hur ser tidplanen ut?
– Vi drog igång projektet lite försiktigt vecka 33 med etablering och avverkning av skog, knappt en hektar. Maskinerna jobbar på fortsatt och täcker nu av berget.
Nu är det mycket sprängning, totalt skall vi avlägsna cirka 22 000 kubikmeter bergmassor. Därefter kommer det att löpa på i de olika faserna, vi skall vara klara i slutet av 2021.

Hur går det för er?
– Vi är ett starkt team på plats som kan hantera de situationer som uppstår i ett sådant här projekt. Att spränga i tättbebyggda områden är alltid en utmaning, och även logistiken utmanar då det är vältrafikerat i området. Vi är i ett ganska tidigt skede, och det flyter på fint, säger Calle tryggt.

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
– Att ingen dag är den andra lik! På morgonen har jag en vision om hur dagen ska se ut, men klockan två kan allt ha ändrat sig, det finns en tjusning i det. Att få ihop projektteamet och se människor lösa situationer tillsammans och utvecklas, det är underbart, avslutar Calle med ett leende.