Öppen och ärlig kommunikation – så går det till

11 december, 2018Aktuellt

På Torslanda Entreprenad är man måna om att alla ska trivas och en viktig del är god kommunikation och dialog, präglad av öppenhet och ärlighet. Det kan vara lättare sagt än gjort men på TEAB har man funnit sitt recept och här delar Gunnar Jonsson, vd, och Richard Nemcik, platschef med sig av sina tips.

– Öppenhet för oss är detsamma som transparens och att vara ärliga och vänliga gentemot varandra, menar Gunnar Jonsson.

Övergripande handlar det om att tillgängliggöra så mycket information som möjligt, genom kanaler som kan passa alla. För personalen finns en digital PBM-portal samt analoga anslagstavlor där det mesta av informationen förmedlas. På tjänstemannasidan hålls veckomöten där de närmsta veckorna planeras och sedan förmedlas ut till resten av personalen. Minst två gånger om året hålls större möten där hela företaget samlas för att ta del av information och få möjlighet att ställa de frågor som kan tänkas finnas för stunden.

I teamen ute på en arbetsplats är dialogen viktig, vare sig det handlar om målen för ett projekt eller om det sociala och personliga. Richard Nemcik utvecklar resonemanget.

– Med ett team av personer som både har vilja och förståelse för målet blir det som bäst. På rasterna pratar man om annat än jobb och det råder oftast ett genuint ömsesidigt utbyte. Med det som grund blir yrkesdialogen rakare och sker på arbetets villkor. Det blir lättare att ta eller ge kritik, delegera eller kräva utan att det blir personligt.

Kollegorna ute på fältet har oftast många goda idéer, och det är till stor hjälp att vara öppensinnad och lyssna, för att sedan säkerställa hur förslagen ryms inom kontraktet, menar Rickard Nemcik, platschef.

Kvittot är medarbetare som trivs, stannar kvar och bidrar till utvecklingen inom företaget.

– Vi hör alltmer sällan att information av olika slag inte nått ut, även om detta givetvis händer. Man aldrig kan informera för mycket, fortsätter Gunnar.

Kunderna engageras

För kunderna finns hemsidan som alltid är öppen och uppdaterad. Ett digitalt nyhetsbrev en gång per kvartal beskriver kortfattat några aktuella projekt och eller något annat som känns extra angeläget just då.

– Vi får många positiva reaktioner både på att vår hemsida är bra och på att vårt nyhetsbrev är kul. Vi är också måna om att lägga ut relevant information i de viktigare sociala kanalerna, som Facebook och LinkedIn, fortsätter Gunnar.

Stark drivkraft

Entreprenörskap och handlingskraft är något som alltid kännetecknat Torslanda Entreprenad. I vardagen märks det entreprenöriella förhållningssättet på flera sätt. Det är ofta man tar fram en totallösning åt kunden, som uppskattar att få en motpart istället för flera aktörer att hantera.

– Om vi inte själva kan lösa ett problem så tar vi hjälp utifrån för att sy ihop ett förslag som vi presenterar och prissätter för kunden. Det kan vara jordmassor som ska schaktas bort men först måste miljökontrolleras, ytor som ska avvattnas men där VA-lösningen måste beräknas utifrån vissa givna förutsättningar, berg som ska sprängas men där en riskanalys för de omkringboende måste till först, berättar Gunnar vidare.

Så länge man är rak och ärlig ser Gunnar bara fördelar med det öppna och entreprenöriella arbetssättet.

– Vi vill alltid möta kunden med inställningen att allt går att lösa. Sedan gäller det att få det gjort också, avslutar Gunnar Jonsson med eftertryck.