Om företaget

Allt du behöver inom mark och anläggning

Torslanda Entreprenad är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i gruppen är Svenska Hus, MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Novi Real Estate och Munkbron Finans. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av entreprenörer och fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas med en stark familjebolagskänsla. Gullringsbo Egendomar är en av Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncerner.
Idag har Torslanda Entreprenad AB cirka 70 medarbetare av vilka merparten arbetar ute i produktionen som anläggare och maskinförare. Målsättningen är att alla, oavsett arbetsuppgift, ska ha relevant utbildning och inneha yrkesbevis. Tillsammans med platsledning, kalkylatorer och övriga tjänstemän arbetar vi alla för att våra kunder ska vara nöjda och vilja rekommendera oss till sina kollegor och vänner, något man endast förtjänar genom att göra ett bra jobb och hålla vad man lovar.
Gullringsbo Egendomar – kort om koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick 2015 till 2,5 Mdkr. Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till ca 5,5 Mdkr. Antalet anställda är drygt 700. Koncernen innehar ca 160 fastigheter med ett hyresvärde på ca 500 Mkr och ca 6 000 hyresgäster. 2014 var byggrörelsen landets största familjeägda enligt BI. Gruppen äger 600 moduler, 10 000 maskiner och drygt 6 000 ha skog och mark. 500 Mkr kapital förvaltas i koncernens cash pool. Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr till Årets Framtidsbyggare. Räknat efter omsättning placerar sig företaget som nr 30 av alla privatägda företag i Sverige.