Organisation

Platt organisation
med tydliga beslutsvägar

Vi tror på en inkluderande och inbjudande arbetsmiljö där människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och utbildningar tillsammans kompletterar och förstärker varandra. Varje individ har både stort ansvar och utrymme.

Vi organiserar oss i två tjänsteområden med varsin chef. Varje medarbetare rapporterar direkt till sin respektive områdeschef. Med snabba beslutsvägar ökar både effektiviteten och varje individs personliga engagemang gentemot kunder och kollegor. Detta i sin tur leder till ökat kundvärde i allt vi levererar.

Mark- och anläggningsavdelningen

Våra skickliga anläggningsarbetare, grävmaskinförare samt kranbilsförare tillsammans med arbetsledare, platschefer och entreprenadingenjör sköter produktionen i fält. Oftast är entreprenaderna tagna i hård konkurrens där vår kalkylavdelning tillsammans med företagsledning lyckats vinna anbudstävlingen.

Service- och underhållsavdelningen

Organisationen vilar på en bred bas av yrkesarbetare, grävmaskiner samt arbetsledare och platschefer i en väl avvägd blandning av unga och mer rutinerade anställda som kommer från olika bakgrunder. För att lösa våra uppdrag har avdelningen tillgång till servicebilar utrustade med maskiner och verktyg för mark- och anläggningsarbeten.

Vem är vem i vår organisation?

Klicka här för att öppna organisationschemaTEAB Organisation 2019-11-29 >>