BRF Mölndalshus – Varmblodsgatan

Anläggning av gårdsmiljöer åt BRF Mölndalshus på Varmblodsgatan.
Objektet avser ombyggnation av 2 st lekplatser, dräneringsarbeten samt nybyggnation av 2 st grillplatser med tak och pergola, samt ny gångväg.
Vi anlägger även grönytor med växtval, plantering och skötsel.

Objektet är beläget inom Mölndals Stad, Kallblodsgatan, Varmblodsgata och Skrittgatan . Kv gångarten 1 och Jordbländaren 1.