Lilla Björsared

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning och leds av kretslopp och vattennämnden.
Kretslopp och vatten tillhandahåller dricksvatten med livsmedelskvalitet och avleder avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt.

Ett område i Björsared ska exploateras och förberedas för ca 13 fastigheter

Objektet avser i huvudsak följande:

1       VA-ledningar ca 400m rörgrav

2       El och tele-ledningar på del av sträckan