Service och underhåll

pd-20178476-1200x800.jpg

Små och stora markarbeten

Vi anlägger exempelvis gårdsmiljöer och utför markarbeten med tillhörande VA åt olika beställare, hos kommuner samt bostads-och byggbolag.
Exempel på uppdrag kan vara nybyggnad eller reparation av lekplatser, parkeringsplatser eller andra service- och underhållsuppdrag.
Ett specialområde som växer kraftigt är nyanläggningar av grönytor med plantering och skötsel. Vi hjälper även kunderna med projektering om så önskas.