Utmarksskolan

På Utmarksskolan i Kortedala sanerar vi från all tjärasfalt och kontaminerat material som man har funnit på området. I samband med det så anlägger vi dräneringar för mark och i en del av fastigheterna ska också det befintliga dagvattenledningarna och brunnarna bytas ut mot nytt.

När det är klart ska hela skolområdet byggas upp på nytt, med ny asfalt, marksten och planteringar. Barnen ska få en konstgräsplan och ny lekutrustning. I parken ska det bli belysning med mera.