Säkert schaktarbete med Torslanda Entreprenad

4 mars, 2019Aktuellt

Det sätts allt mer fokus på säkra arbetsplatser och de stora aktörerna, i detta fallet Skanska, går i bräschen och ställer krav på att anlitade underentreprenörer är rätt utbildade för dessa många gånger svåra men också farliga arbetsmoment.

För att möta upp kraven har alla våra platschefer, arbetsledare och kalkylatorer genomgått en heldags utbildning i ”Säkert schaktarbete”.

På Torslanda Entreprenad har alla medarbetare en individuell utbildningsplan som följs upp och revideras årligen. Syftet är att bibehålla och säkerställa kompetensen och svara upp mot de strikta krav som ställs på en seriös aktör i anläggningsbranschen idag.