Tjänster

pd-20160007-2

ALLT INOM MARK OCH ANLÄGGNING

Vi har utformat vårt tjänsteutbud så att beställare av samhällsbyggnad i mellanprisläget ska hitta allt de  behöver genom en partner och kontaktperson. Vi tror på enkelhet, och att underlätta för våra kunder i den allt mer komplexa värld vi lever i.

Tillsammans med byggkollegor i Gullringsbogruppen kan vi hjälpa våra kunder med allt större helhetsåtaganden, samtidigt som det finns potential till spännande samarbeten inom samhällsbyggnad.