Tyrsjöliden, Knipared

25 september, 2017Aktuellt

I Knipared bara 20 minuter från Göteborg bygger Torslanda Entreprenad en grund för exploatering av bland annat villor.

Louise Johansson platschef berättar:
– Vi utför VA och överbyggnad/väg för ett nyexploateringsområde. Vi lägger spilledning, dagvattenledning, vattenledning, sätter av serviser för kommande tomter samt förser området med belysning, elkraft och fibernät. Snart ska vi ge oss på överbyggnaden som avslutas med en asfalterad väg.

Finns det något som är speciellt spännande med det här projektet?
– Projektet har innehållit sprängning nära befintliga bostäder, och det har gått bra. Vägen fram till arbetsplatsen är BK2 vilket får beaktas i och med alla transporter till och från bygget.