Vidgade vyer i Partille

26 december, 2019Aktuellt

626cef59-4911-4407-a2c6-b8fa35e44956.jpg

Helt centralt i Partille växer Brf Kronhöjden fram och upp, både bildligt och bokstavligt. Vi har sedan starten 2017 arbetat med mark- och anläggningsuppdraget i flera etapper. Tidigare har vi gjort grundläggning för husen samt byggt terrasser och utemiljö.

I den pågående etappen gör vi klart ytskikten runt husen. Det blir också ett avslutande arbete till våren 2020, med återställning och plantering. Ludvig Larsson är vår platschef och som alltid i ett stort projekt är det olika utmaningar som behöver hanteras.

– Vi har hela tiden haft en bra dialog med beställaren och andra medverkande. Jag upplever att alla drar åt samma håll och då blir det bra, säger Ludvig.

Som mest har 12 anläggare arbetat i projektet, medan nu i slutfasen är det 4 anläggare samt arbetsledning.

– Jag vill passa på att berömma alla duktiga medarbetare vi har haft på plats! Extra roligt har det varit att få arbeta med så många olika material och former, som hällar och smågatsten i både granit och diabas, fortsätter Ludvig.

Under hela projektet har Wangeskog Hyrmaskiner bistått med utrustning.

– De har en depå i Järnringen, alldeles i närheten, med många fina maskiner, avslutar Ludvig nöjt.